Kursy ADR

 

 • Nazwa kursu

 • Kurs podstawowy ADR
 • Kurs podstawowy + specjalistyczny(cysterny) ADR
 • Kurs napełniania cystern kolejowych i drogowych (UNO)
 • Kurs podstawowy (w złotówkach)

 • 1000 zł
 • 5400 zł
 • 1500 zł
 • Przedłużenie (w złotówkach)

 • 900 zł
 • 1300 zł
 • -
SZKOLENIA OGÓLNE ADR:
- dla pracowników zatrudnionych przy przewozie materiałów niebezpiecznych. Zapoznanie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w przepisach o przewozie drogowym materiałów nie- bezpiecznych. Koszt kursu 100 zł od osoby

SZKOLENIE STANOWISKOWE ADR:
- szczegółowe instruktaż, ściśle odpowiadający odpowiedzialności i obowiązkom w zakresie przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych. Koszt kursu 150 zł od osoby.

SZKOLENIE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ADR:
- zapoznanie z zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne, a także zapoznanie z informacjami dotyczącymi postępowania powypadkowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Koszt kursu 200 zł od osoby.