Kurs obłsugi maszyn drogowo-budowlanych

Porosły

Stanowiska spawalnicze

Przędzalniana

Sala wykładowa

Przędzalniana

Prezes Mirosław Grzybowski

Kraszewskiego

Sala wykładowa

Kraszewskiego

Nagordy i wyróżnienia

Kraszewskiego

Sala wykładowa

Przędzalniana

Sala wykładowa

Kraszewskiego

Stanowisko spawalnicze

Przędzalniana

Kurs obłsugi maszyn drogowo-budowlanych

Porosły

Zdobyte nagrody i wyróżnienia

Kraszewskiego

Kurs spawalniczy - praktyka

Przędzalniana

Sala wykładowa

Przędzalniana

Kurs obłsugi maszyn drogowo-budowlanych

Porosły

Sala wykładowa

Kraszewskiego

Dyplomy i pamiątki

Kraszewskiego

Zajęcia teoretyczne

Przędzalniana

Kurs spawalniczy

Przędzalniana

Kurs obłsugi maszyn drogowo-budowlanych

Porosły

Stanowiska spawalnicze

Przędzalniana