Kursy obsługi maszyn budowlano - drogowych.

Kursy operatorów maszyn klasy I.

 • Nazwa kursu

 • Kurs koparki jednonaczyniowe - wszystkie
 • Kurs ładowarki jednonaczyniowe - wszystkie
 • Kurs spycharki - wszystkie
 • Kurs równiarki - wszystkie
 • Cena (w złotówkach)

 • 2900 zł
 • 2900 zł
 • 2900 zł
 • 2900 zł

Kursy operatorów maszyn klasy II.

 • Nazwa kursu

 • Kurs na zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych - wszystkie
 • Kurs walce drogowe - wszystkie
 • Cena (w złotówkach)

 • 2900 zł
 • 2900 zł

Kursy operatorów maszyn klasy III.

 • Nazwa kursu

 • Kurs koparki jednonaczyniowe do 25 ton masy całkowitej
 • Kurs ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton masy całkowitej
 • Kurs koparko-ładowarki - wszystkie
 • Kurs spycharki do 110 kW
 • Kurs przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - wszystkie
 • Kurs pompy do mieszanki betonowej - wszystkie
 • Cena (w złotówkach)

 • 2500 zł
 • 2500 zł
 • 2500 zł
 • 2500 zł
 • 1800 zł
 • 2900 zł

Kursy operatorów sprzętu bez podziału na klasy.

 • Nazwa kursu

 • Kurs rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż demontaż
 • Kurs piły mechaniczne do ścinki drzew
 • Kurs kafary
 • Cena (w złotówkach)

 • 2100 zł
 • 1800 zł
 • 2900 zł

Czas szkolenia dla klasy III wynosi od 4 do 6 tygodni, dla klas II i I wynosi 3 tygodnie. Czas szkolenia na drobny sprzęt wynosi od 2 do 3 tygodni.

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu państwowego słuchacze uzyskują uprawnienia państwowe wpisane w książeczkę operatora.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:
- ukończone 18 lat

Wymagane dokumeny:
1. Dokładnie i czytelnie wypełniona karta słuchacza.
2. Świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej podstawowej).
3. KARTA SŁUCHACZA jest do pobrania TUTAJ.
Cena szkolenia zawiera materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz koszt organizacji sesji egzaminacyjnej wraz z wydaniem uprawnień.