Doradztwo w zakresie prawa pracy

-nawiązanie stosunku pracy
-rodzaje umów o pracę
-elastyczne formy zatrudnienia
-uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika w procesie pracy
-rozwiązanie stosunku pracy
-problematyka zbiorowego prawa pracy
-pozarolnicze podstawy zatrudnienia osób wykonujących pracę
-pomoc przy kontroli BHP